Клеи ПВА
Код Наименование Цена Нал.
1.160595ПВА Стандарт 0,75кг FARBITEX73.60
2.160591ПВА Стандарт 2,3кг FARBITEX192.30
3.157621ПВА супер 0,5кг В.-Новгород113.80
4.5840ПВА супер 1кг В.-Новгород218.10
5.5841ПВА супер 2,4кг В.-Новгород483.30
6.158138ПВА универс.0,75кг FARBITEX66.60
7.7239ПВА универс.0,75кг ОЛЕКОЛОР58.90
8.158468ПВА универс.2,3кг FARBITEX175.20
9.8033ПВА универс.2,3кг ОЛЕКОЛОР180.80