Клеи ПВА
Код Наименование Цена Нал.
1.160595ПВА Стандарт 0,75кг FARBITEX75.60
2.160591ПВА Стандарт 2,3кг FARBITEX197.80
3.157621ПВА супер 0,5кг В.-Новгород123.20
4.5840ПВА супер 1кг В.-Новгород238.00
5.5841ПВА супер 2,4кг В.-Новгород506.70
6.158138ПВА универс.0,75кг FARBITEX74.60
7.7239ПВА универс.0,75кг ОЛЕКОЛОР63.00
8.158468ПВА универс.2,3кг FARBITEX196.30
9.8033ПВА универс.2,3кг ОЛЕКОЛОР207.50